logo
Wersja dla niedowidzących
  Bip Sądu Rejonowego w Tarnowie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 E-Wokanda
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
 W?adze S?du
minus Prezes
minus Wiceprezes
minus Dyrektor
 Wydzia?y S?du
minus I Wydzia? Cywilny
minus II Wydzia? Karny
minus Sekcja ds. Wykroczeniowych II Wydzia?u Karnego
minus III Wydzia? Rodzinny i Nieletnich
minus IV Wydzia? Pracy i US
minus V Wydzia? Gospodarczy
minus VI Wydzia? Ksi?g Wieczystych
minus IX Wydzia? Zam. Ksi?g Wieczystych
minus X Wydzia? Zam. Cywilny
minus XI Wydzia? Wykonywania Orzecze? Karnych
 Administracja
minus Oddzia? Administracyjny
minus Oddzia? Finansowy
minus Oddzia? Kadr
minus Oddzia? Gospodarczy
minus Sekcja Informatyczna
 Informacje dodatkowe
minus Krajowy Rejestr Karny
minus I Zespó? Kuratorskiej S?u?by S?dowej
minus II Zespó? Kuratorskiej S?u?by S?dowej
minus Rachunki bankowe s?du
 Urz?dy Centralne
minus Spis adresów
 Inne
minus Sprawozdanie z wykonania planu dzia?alno?ci S?du Rejonowego w Tarnowie za rok 2015
minus O?wiadczenie o stanie kontroli zarz?dczej S?du Rejonowego w Tarnowie za rok 2015
minus Plan dzia?alno?ci na rok 2015
minus O?wiadczenie o stanie kontroli zarz?dczej S?du Rejonowego w Tarnowie za rok 2014
minus Sprawozdanie z wykonania planu dzia?alno?ci S?du Rejonowego w Tarnowie za rok 2014
minus Plan dzia?alno?ci na rok 2014
minus ?rodki poprawy efektywno?ci energetycznej
 
plus
plus
 
 
 
A A A


 

Biuletyn Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Tarnowie

 

 

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner